Projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

Sufinancirano od strane programa Erasmus+

logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+
logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+

Očekivani rezultati projekta

Očekivani rezultati projekta su:

  1. Izrađen nacionalni profil kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju
  2. Prijedlog okvirnog kurikuluma za poboljšanje nastavničkih kompetencija
  3. Podizanje svijesti o važnosti kvalitetnog učenja u visokom obrazovanju
  4. Razmjena iskustva i dobre prakse na nacionalnoj i međunarodnoj razini