Projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+
logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+

Sastanak

Deveti sastanak Radne skupine projekta Educa-T održan je 23. ožujka 2018. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.
Pročitaj više
Osmi sastanak Radne skupine i radionica za izradu kurikuluma za unapređenje kompetencija nastavnika za poučavanje u visokom obrazovanju održani su 26. listopada 2017. godine na Sveučilištu u Dubrovniku.
Pročitaj više
Sedmi sastanak Radne skupine i radionica za izradu kurikuluma za unapređenje kompetencija nastavnika za poučavanje u visokom obrazovanju održani su 6. listopada 2017. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Dobrile u Puli. Prije početka rada sudionike je pozdravila dekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti doc. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić i zaželjela dobrodošlicu na Fakultet.
Pročitaj više
U sklopu projekta Educa-T održan je 8. rujna 2017. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu šesti sastanak i radionica Radne skupine za izradu preporuka o kvalitetnom poučavanju i učenju u hrvatskome visokom obrazovanju i nacionalnoga profila kompetencija te okvirnoga kurikuluma za poboljšanje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju.
Pročitaj više
U sklopu projekta Educa-T održana je 9. lipnja 2017. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Splitu treća fokus grupa i peti sastanak Radne skupine za izradu preporuka o kvalitetnom poučavanju i učenju u hrvatskome visokom obrazovanju i nacionalnoga profila kompetencija te okvirnoga kurikuluma za poboljšanje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju.
Pročitaj više
U sklopu projekta Educa-T održana je 21. travnja 2017. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, treća radionica i četvrti sastanak Radne skupine za izradu preporuka o kvalitetnom poučavanju i učenju u hrvatskom visokom obrazovanju i nacionalnoga profila kompetencija te okvirnoga kurikuluma za poboljšanje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju.
Pročitaj više
U sklopu Educa-T projekta održana je 28. veljače 2017. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH prva radionica i drugi sastanak Radne skupine za izradu preporuka o kvalitetnom poučavanju i učenju u hrvatskome visokom obrazovanju i nacionalnoga profila kompetencija te okvirnoga kurikuluma za poboljšanje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju.
Pročitaj više