Projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+
logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+

Seminar

Dana 16. i 17. studenoga 2017. godine u Brusselsu, Kraljevina Belgija održan je seminar o izazovima u kreiranju kurikuluma u visokom obrazovanju koji je organiziralo Flamansko vijeće za obrazovanje, savjetodavno tijelo nadležno za sve razine obrazovanja. Seminar je dio aktivnosti koje ovo tijelo provodi u okviru Erasmus+ projekta „The curriculum in higher education challenged“.
Pročitaj više
Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci 11. i 12. svibnja 2017. godine održan je dvodnevni seminar na temu vrednovanja ishoda učenja i edukacije edukatora, u organizaciji projektnoga tima Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.
Pročitaj više
U hotelu Dubrovnik u Zagrebu 26. i 27. siječnja 2017. godine održan je dvodnevni seminar pod nazivom „Priznavanje prethodnog učenja u visokom obrazovanju i e-učenja“ u organizaciji projektnoga tima Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.
Pročitaj više