Projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+
logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+

Razvijanje i unaprjeđivanje kompetencija za poučavanje na visokim učilištima

Fokus grupa na Sveučilištu u Dubrovniku

Sveučilište u Dubrovniku ugostilo je dana 20. listopada 2017. godine fokus grupu u sklopu projekta Educa-T na kojoj su asistenti i mlađi docenti analizirali prijedlog kompetencijskoga profila nastavnika u visokom obrazovanju. Fokus grupu vodio je član Radne skupine projekta Educa-T doc. dr. sc. Marko Turk.

Iskustva i ideje iznesene na fokus grupi poslužit će Radnoj skupini u daljnjem radu na projektu, kreiranju kompetencijskoga profila, kao i pripremi programa edukacije za visokoškolske nastavnike. Svi sudionici istaknuli su da je fokus grupa protekla u kolegijalnoj i suradničkoj atmosferi.