Projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+
logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+

Razvijanje i unaprjeđivanje kompetencija za poučavanje na visokim učilištima

Fokus grupa na Sveučilištu u Zadru

Sveučilište u Zadru ugostilo je dana 20. studenoga 2017. godine fokus grupu u sklopu projekta Educa-T na kojoj su asistenti i mlađi docenti analizirali prijedlog kompetencijskoga profila nastavnika u visokom obrazovanju. Fokus grupu vodio je član Radne skupine projekta Educa-T doc. dr. sc. Marko Turk.

Iskustva i ideje iznesene na fokus grupi poslužit će Radnoj skupini u daljnjem radu na projektu i kreiranju kompetencijskoga profila. Sudionici fokus grupe jednoglasno su ocijenili korisnim otvarati rasprave o važnosti i ulozi kvalitetne nastave u visokom obrazovanju. Svi sudionici su istaknuli kako je fokus grupa protekla u pozitivnoj atmosferi.