Projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+
logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+

Održana druga radionica i treći sastanak Radne skupine projekta Educa-T na Sveučilištu u Zadru