Projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+
logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+

Održane dvije fokus grupe o kompetencijskome profilu na Sveučilištu u Rijeci