Projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+
logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+

Održane fokus grupe projekta Educa-T na Rektoratu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku