Projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+
logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+

Razvijanje i unaprjeđivanje kompetencija za poučavanje na visokim učilištima

Konferencija: Uvodna konferencija projekta Educa-T

Uvodna konferencija projekta Razvijanje i unaprjeđivanje kompetencija za poučavanje na visokim učilištima (Emphasis on developing and upgrading of competences for academic teaching – Educa-T) održana je u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske 22. i 23. rujna 2016. godine.

U uvodnome dijelu konferencije mr. sc. Ana Tecilazić Goršić, načelnica Sektora za kvalitetu visokog obrazovanja, međunarodnu suradnju i europske poslove u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, pozdravila je sudionike konferencije i pri tome iskazala zadovoljstvo što se uvodna konferencija Educa-T projekta održava u Ministarstvu.

Prvoga dana konferencije, 22. rujna 2016. godine, okupilo se osamdeset pet sudionika konferencije te je održano sedam prezentacija hrvatskih i inozemnih govornika.

Prof. dr. Barica Marentič sa Sveučilišta u Ljubljani prezentirala je Razvoj nastavnih kompetencija akademskog osoblja – iskustva, dileme, izazovi. Prof. dr. sc. Vladimir Mrša s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prezentirao je Podršku nastavnicima u sustavu visokog obrazovanja u kontekstu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Prof. dr. sc. Ulrich Teichler sa Sveučilišta u Kasselu prezentirao je Nastavne koncepte i aktivnosti sveučilišnih profesora u Europi. Mr. Ivana Ramić, viša stručna savjetnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, prezentirala je Informacije o EDUCA-T projektu. Mr. sc. Sandra Bezjak te mr. sc. Mina Đorđević, predstavnice Agencije za znanost i visoko obrazovanje – AZVO prezentirale su ASHE aktivnosti kao podrška poboljšanju nastavnih kompetencija na visokim učilištima. Dr. sc. Marko Turk s Filozofskoga fakulteta u Rijeci, Sveučilišta u Rijeci, prezentirao je Akademsku nastavu u Hrvatskoj: izazovi i perspektive. Chiara Patricolo, predstavnica Europske studentske unije (ESU), prezentirala je Učenje koje stavlja studenta u središte (dobre prakse i izazovi).

Drugoga dana konferencije, 23. rujna 2016. godine, dr. sc. Andrée Sursock iz Udruge europskih sveučilišta (EUA) prezentirala je Učenje i poučavanje na europskim sveučilištima, ključni trendovi. Patricia Staaf, predstavnica Centra za nastavu i učenje sa Sveučilišta Malmö, prezentirala je Strukture i aktivnosti za poboljšanje poučavanja i učenja, primjeri sa Sveučilišta Malmö, Švedska. Također je održana panel rasprava pod vodstvom dr. sc. Marka Turka s Filozofskoga fakulteta u Rijeci, Sveučilišta u Rijeci, u kojoj su sudjelovale panelistice prof. dr. sc. Sanja Smojver Ažić s Filozofskoga fakulteta u Rijeci, Sveučilišta u Rijeci, dr. sc. Daliborka Luketić s Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru te Daliborka Pašić sa Sveučilišta u Zagrebu.

Kao zaključak uvodne konferencije istaknuto je kako će Educa-T projekt pridonijeti razvoju nastavničkih kompetencija za poučavanje na visokim učilištima te osnaživanju uloge nastavnika, posebice u svjetlu promjena kojima su cilj ishodi učenja i pristup koji stavlja studenta u središte.

Predavači i prezentacije

Prezentacija:
Developing teaching competences of academic staff – experiences, dilemmas, challenges

ddr. Barica Marentič Požarnik, prof. emer.
University of Ljubljana

Prezentacija:
Supporting teachers in the higher education system in the context of the Strategy for Education, Science and Technology

prof. dr. sc. Vladimir Mrša
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prezentacija:
Teaching concepts and activities of university professors in Europe

prof. Ulrich Teichler, PhD
International Centre for Higher Education Research Kassel INCHER-Kassel
University of Kassel

Prezentacija:
Project “Emphasis on developing and upgrading of competences for academic teaching (Educa-T)”

Ivana Ramić
Ministarstvo, znanosti, obrazovanja i sporta

Prezentacija:
ASHE activities as support to improving teaching competences at HEIs

Sandra Bezjak, Mina Đorđević
Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Prezentacija:
Academic Teaching in Croatia: Challenges and Perspectives

Marko Turk, PhD
Department of Education Faculty of Humanities and Social Sciences
University of Rijeka

Prezentacija:
The Role of Students in The Implementation of The European Higher Education Area

Chiara Patricolo
The European Students’ Union

Prezentacija:
Learning and teaching at European universities: Key trends

Andrée Sursock
European University Association

Prezentacija:
Structures and activities to improve teaching and learning: examples from Malmo University

Patricia Staaf
Director, Centre for Teaching and Learning
Malmö University