Projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+
logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+

Razvijanje i unaprjeđivanje kompetencija za poučavanje na visokim učilištima

Održan je 26. i 27. listopada 2017. godine seminar o promjenama i izazovima u visokom obrazovanju i njihovom utjecaju na akademsku profesiju.

U Ghentu, Kraljevina Belgija, održan je 26. i 27. listopada 2017. godine seminar o promjenama i izazovima u visokom obrazovanju i njihovom utjecaju na akademsku profesiju, u kontekstu država EHEA-e (Europski prostor visokog obrazovanja) i ASEM-a (Azijsko-europski sastanak). Organizator seminara bilo je flandrijsko Ministarstvo obrazovanja.

Cilj seminara bio je udružiti istraživače i donositelje odluka u visokom obrazovanju na nacionalnoj i institucionalnoj razini, raspraviti ključne rezultate istraživanja koje su se provodila u zadnjih sedam godina s obzirom na promjene vezane uz akademsku profesiju i rad sveučilišnih nastavnika te vidjeti na koji način donositelji odluka procjenjuju rezultate tih istraživanja i na koji način ih koriste.

Na seminaru je sudjelovala članica Educa-T projektnog tima i djelatnica Ministarstva znanosti i obrazovanja Ivana Ramić.