Projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+
logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+

Razvijanje i unaprjeđivanje kompetencija za poučavanje na visokim učilištima

Održana prva radionica i drugi sastanak Radne skupine

U sklopu Educa-T projekta održana je 28. veljače 2017. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH prva radionica i drugi sastanak Radne skupine za izradu preporuka o kvalitetnom poučavanju i učenju u hrvatskome visokom obrazovanju i nacionalnoga profila kompetencija te okvirnoga kurikuluma za poboljšanje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju.

Prva radionica za članove Radne skupine projekta Educa-T održana je pod vodstvom prof. emerit. Vlaste Vizek Vidović. Svrha radionice bila je odrediti područja kompetencijskoga profila sveučilišnoga nastavnika i skicirati opise kompetencijskih područja u terminima znanja, vještina i osobnih obilježja (autonomije i odgovornosti).

Na drugom sastanku Radne skupine projekta Educa-T predstavljen je rad Povjerenstva Rektorskoga zbora za tumačenje i izradu prijedloga izmjena i dopuna odluka o nužnim uvjetima za izbore u zvanja, koji je predstavio prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku i član Povjerenstva. Također, doc. dr. sc. Ines Dužević s Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predstavila je preliminarne rezultate ankete provedene u svrhu izrade Analize stanja i aktivnosti koje se provode na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj sa svrhom unapređenja kvalitete učenja i poučavanja. U završnome dijelu sastanka članovi Radne skupine, zajedno s voditeljicom projekta Marinom Crnčić Sokol, planirali su buduće aktivnosti Radne skupine.

Sljedeća, druga radionica i treći sastanak Radne skupine održat će se 24. ožujka 2017. godine na Sveučilištu u Zadru.

Prezentacija

Prezentacija:
Radionica 1: Definiranje kompetencijskog profila visokoškolskog nastavnika

Vlasta Vizek Vidović