Projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+
logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+

Razvijanje i unaprjeđivanje kompetencija za poučavanje na visokim učilištima

Održana treća fokus grupa i peti sastanak Radne skupine

U sklopu projekta Educa-T održana je 9. lipnja 2017. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Splitu treća fokus grupa i peti sastanak Radne skupine za izradu preporuka o kvalitetnom poučavanju i učenju u hrvatskome visokom obrazovanju i nacionalnoga profila kompetencija te okvirnoga kurikuluma za poboljšanje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju.

Treća fokus grupa, namijenjena za asistente i mlađe docente sa sastavnica Sveučilišta u Splitu, održana je pod vodstvom prof. emerit. Vlaste Vizek Vidović i prof. dr. sc. Vlatke Domović. Cilj fokus grupe bio je analizirati prijedlog Kompetencijskoga okvira koji je osmislila Radna skupina projekta Educa-T.

Tijekom petoga sastanka Radne skupine projekta Educa-T svi prisutni obaviješteni su o iskustvima sa studijskog putovanja u Švedsku i Finsku, o prvoj i drugoj fokus grupi koja je održana na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te su dogovorene iduće aktivnosti. Tijekom rujna, listopada i studenoga održat će se sastanci Radne skupine, fokus grupe i radionice u Zagrebu, Dubrovniku i Puli.