Projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+
logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+

Razvijanje i unaprjeđivanje kompetencija za poučavanje na visokim učilištima

Održana završna konferencija projekta

Završna konferencija projekta Razvijanje i unapređivanje kompetencija za poučavanje na visokim učilištima (Emphasis on developing and upgrading of competences for academic teaching – Educa-T) održana je 8. svibnja 2018. godine na Učiteljskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U uvodnome dijelu završne konferencije održani su govori prof. dr. sc. Ivana Prskala, dekana Učiteljskoga fakulteta, koji je pozdravio prisutne sudionike u ime domaćina konferencije, prof. dr. sc. Branke Ramljak, državne tajnice Uprave za visoko obrazovanje u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, u ime nositelja projekta, te rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa. Državna tajnica prof. dr. sc. Branka Ramljak i rektor prof. dr. sc. Damir Boras istaknuli su važnost unapređenja nastavničkih kompetencija u visokom obrazovanju kao jednoga od najvažnijih čimbenika osiguranja kvalitete visokoškolskoga obrazovanja. Složili su se da je razvoju nastavničkih kompetencija potrebno pružiti sustavnu potporu na nacionalnoj razini, čemu će iznimno pridonijeti i rezultati projekta Educa-T.

Na završnoj konferenciji projekta Educa-T okupilo se osamdeset pet sudionika te je održano sedam prezentacija hrvatskih i inozemnih govornika. Profesor Thomas Olsson sa Sveučilišta u Lundu u Švedskoj prezentirao je njihov rad na unapređenju kompetencija za poučavanje kod profesora koji predaju u STEM području. Gospodin Jack Thompson iz Velike Britanije, Office for Students, prezentirao je The Teaching Excellence Framework, okvir kojim se u Engleskoj nastoji pratiti i unaprijediti kvaliteta učenja i poučavanja na visokim učilištima. Profesor Cis Van den Bogaert sa Sveučilišta u Antwerpenu u Belgiji prezentirao je projekt The curriculum in higher education challenged kojemu je cilj odgovoriti na sve veće zahtjeve koji se stavljaju pred visoka učilišta u kreiranju studijskih programa. U prvome dijelu konferencije doc. dr. sc. Marko Turk s Filozofskoga fakulteta u Rijeci, Sveučilišta u Rijeci, prezentirao je Nacionalna iskustva u unapređenju kompetencija za učenje i poučavanje, uključujući i pregled rezultata s fokus grupa koje su održane na hrvatskim sveučilištima u sklopu projekta Educa-T.

Prof. dr. sc. Vlatka Domović s Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jasminka Ledić s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Marina Crnčić Sokol, prof., iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, prezentirali su projekt Educa-T i njegove rezultate: Kompetencijski profil, kurikulum i preporuke.

Također su održane paralelne radionice pod vodstvom prof. dr. sc. Svjetlane Kolić-Vehovec s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, doc. dr. sc. Renate Jukić s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i doc. dr. sc. Morane Koludrović s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu na temu Što nakon završetka projekta? kako bi se razmotrile mogućnosti implementacije rezultata projekta.

U zaključcima projekta istaknuto je kako je iznimno važno na svim razinama (posebno na razini veleučilišta i visokih škola) razvijati kvalitetu učenja i poučavanja, kao i kreirati zakonske i pravne pretpostavke za razvoj cjelovitoga sustava usavršavanja nastavnika u visokom obrazovanju. Sudionici su istaknuli potrebu da se rezultati projekta dalje implementiraju na nacionalnoj razini, po mogućnosti nekim novim projektom.
Prezentacije sa završne konferencije Educa-T projekta dostupne su u izborniku Dokumenti ispod teksta.

Popis prezentacija:

  1. Thomas Olsson, Demonstrating and rewarding excellence in university teaching;
  2. Jack Thompson, The Teaching Excellence Framework: recognising and rewarding excellent teaching in UK HE;
  3. Cis Van Den Bogaert, The curriculum in higher education challenged;
  4. doc. dr. sc. Marko Turk, Nacionalna iskustva u unapređenju kompetencija za učenje i poučavanje; 5. prof. dr. sc. Vlatka Domović, Kompetencijski profil i okvirni kurikulum za stjecanje nastavničkih kompetencija u visokom obrazovanju;
  5. prof. dr. sc. Jasminka Ledić, Preporuke za razvijanje i unapređenje kompetencija za poučavanje na hrvatskim visokim učilištima
  6. Marina Crnčić Sokol, prof., Osnovne informacije o projektu Educa-T.

Prezentacija:
Demonstrating and Rewarding Excellence in University Teaching

Thomas Olsson
Faculty of Engineering, Lund University

Prezentacija:
The Teaching Excellence  and Student Outcomes Framework

Jack Thompson
TEF Project Officer, The Office for Students

Prezentacija:
The curriculum in higher education challenged

Dr. Cis Van Den Bogaert
University of Antwerp, Flanders-Belgium

Prezentacija:
National experiences in improving learning and teaching competencies in higher education

Assistant Professor Marko Turk
Department of Education, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka

Prezentacija:
Preporuke za razvijanje i unapređenje kompetencija za poučavanje na hrvatskim visokim učilištima

Prof. dr. sc. Jasminka Ledić
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju

Prezentacija:
Osnovne informacije o projektu Educa-T

Marina Crnčić Sokol
Ministarstvo znanosti i obrazovanja