Projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+
logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+

Razvijanje i unaprjeđivanje kompetencija za poučavanje na visokim učilištima

Održane dvije fokus grupe o kompetencijskome profilu na Sveučilištu u Rijeci

Dana 5. listopada 2017. godine na Sveučilištu u Rijeci održane su dvije fokus grupe na kojima su asistenti i mlađi docenti s različitih sastavnica Sveučilišta analizirali prijedlog kompetencijskoga profila nastavnika u visokom obrazovanju. Fokus grupe vodio je član Radne skupine projekta Educa-T doc. dr. sc. Marko Turk.

Sudionici fokus grupa istaknuli su kako im je razmjena iskustava i razgovor u fokus grupi omogućio nove spoznaje dragocjene za njihov budući rad. Rasprava s fokus grupa koristit će članovima Radne skupine Educa-T za daljnji rad na kompetencijskome profilu i programu unapređenja kompetencija za poučavanje nastavnika u visokom obrazovanju. Ocjena sudionika fokus grupa je da je projekt Educa-T iznimno koristan te da željno očekuju rezultate projekta.