Projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+
logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+

Razvijanje i unaprjeđivanje kompetencija za poučavanje na visokim učilištima

Predstavnici projekta Educa-T prezentirali hrvatska iskustva na seminaru u Belgiji

Dana 16. i 17. studenoga 2017. godine u Brusselsu, Kraljevina Belgija održan je seminar o izazovima u kreiranju kurikuluma u visokom obrazovanju koji je organiziralo Flamansko vijeće za obrazovanje, savjetodavno tijelo nadležno za sve razine obrazovanja. Seminar je dio aktivnosti koje ovo tijelo provodi u okviru Erasmus+ projekta „The curriculum in higher education challenged“.

Cilj seminara bio je razmijeniti iskustva različitih zemalja u donošenju i izvođenju studijskih programa. Sudionici seminara su također imali priliku raspraviti o dokumentu kojim se definira kurikulum u visokom obrazovanju, njegovi dijelovi, ishodi učenja kao i metode učenja i poučavanja.
Budući da je Flamanski projekt tematski povezan sa projektom Educa-T na seminaru su hrvatska iskustva prezentirale profesorica Daliborka Luketić sa Sveučilišta u Zadru, kao članica Radne skupine u projektu Educa-T i Marina Crnčić Sokol članica Educa-T projektnog tima i djelatnica Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Više informacija o seminaru nalazi se na poveznici: http://www.vlor.be/verslag/peer-learning-activity-16-17-november-2017 .