Projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+
logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+

Razvijanje i unaprjeđivanje kompetencija za poučavanje na visokim učilištima

Studijsko putovanje članova Radne skupine i projektnog tima projekta Educa-T u Ujedinjeno Kraljevstvo

U razdoblju od 5. do11. studenoga 2017. godine organizirano je studijsko putovanje u Englesku i Škotsku za članove Radne skupine i projektnog tima projekta Educa-T. Svrha studijskog putovanja bila je upoznavanje s propisima i praksom vezanom za unapređenje kompetencija za učenje i poučavanje na visokim učilištima.

Sudionici studijskog putovanja su se upoznali s predstavnikom  Sveučilišta u Ujedinjenom  Kraljevstvu koje je smješteno u Londonu te su imali priliku čuti o njihovom pristupu oblikovanja politika visokog obrazovanja, o snažnim i proaktivnim odnosima s vladom. Posebno su  istaknuli dvije teme: Okvir za izvrsnost u poučavanju i Okvir za profesionalni standard. Objasnili su kako je kod Okvira za izvrsnost u poučavanju (The Teaching Excellence Framework) naglasak na boljem informiranju studenata gdje i što mogu studirati, na prepoznavanju i nagrađivanju izvrsnog poučavanja i podizanju poštovanja prema poučavanju te o potrebi podudaranja diplomskih vještina s potrebama poslodavaca i gospodarstva. Također su objasnili Okvir za profesionalni standard (UK Professional Standards Framework) nacionalno priznati okvir te su naglasili su kako je UKPSF neophodan za poboljšanje i povećanje profila učenja i podučavanja u visokom obrazovanju.
Udruga za osoblje i razvoj obrazovanja SEDA (Staff and Educational Development Association) u Londonu je organizacija koja se bavi unaprjeđenjem obrazovanja i profesionalnim razvojem stručnjaka u visokom obrazovanju. SEDA je inicijator akcije u razvoju osoblja i razvoju obrazovanja, ne samo u Ujedinjenom Kraljevstvu nego  i u međunarodnom okružju. Predstavnica  udruge SEDA informirala je sudionike studijskog putovanja o samoj organizaciji te vrijednostima na kojima je organizacija utemeljena, a to su: razvijanje razumijevanja kako ljudi uče, nastavne prakse koja se temelji na znanstvenim spoznajama, stručnosti i etičnosti te  razvijanje promicanja uključivosti.
HEFCE (Higher Education Funding Council for England) Vijeće za financiranje visokog obrazovanja za Englesku koje se nalazi u Londonu, a koje financira sveučilišta i fakultete u Engleskoj, promiče izvrsnost i inovativnost u istraživanju, poučavanju i razmjeni znanja. Predstavnici HEFCE su sudionicima studijskog putovanja predstavili model TEF-a (The Teaching Excellence Framework) Okvira za izvrsnost poučavanja te iskustva kod implementacije okvira.
Agencija za osiguravanje kvalitete (Quality Assurance Agency) također je smještena u Londonu, a bavi se osiguravanjem kvalitete, osiguravanjem standarda i kvalitete visokog obrazovanja u Ujedinjenom Kraljevstvu i drugdje u svijetu gdje visoka učilišta iz Ujedinjenog Kraljevstva obavljaju djelatnost visokog obrazovanja.
Sveučilište Brunel (Brunel University) u Londonu djeluje pedeset i jednu godinu kao sveučilište, a njegovi predstavnici su prezentirali ustrojstvo institucije, Strategiju razvoja osoblja, kriterije za promociju kolega nastavnika i istraživača te pokušali približiti sudionicima studijskog putovanja kontekst obrazovanja nastavnika u Engleskoj i njegov utjecaj na pedagogiju obrazovanja nastavnika.
Akademija visokog obrazovanja (Higher Education Academy) u Yorku je nacionalno tijelo koje unapređuje izvrsnost u poučavanju te su njegovi predstavnici prezentirali strategiju učenja i poučavanja u visokom obrazovanju, policy i zakonske uvijete, profesionalne standarde, kompetencije okvira i priznavanje osoblja te poboljšanje kvalitete  poučavanja diljem svijeta u visokom obrazovanju.
Institut za obrazovanje, poučavanje i rukovodstvo (Institute for Education, Teaching and Leadership) nalazi se u Edinburghu, a njegovi predstavnici su prezentirali iskustvo pružanja razne vrste izobrazbe za akademsko osoblje i studente, uključujući i Program za certifikaciju akademskog osoblja.