Projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+
logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+

Razvijanje i unaprjeđivanje kompetencija za poučavanje na visokim učilištima

Studijsko putovanje članova Radne skupine projekta Educa-T u Švedsku i Finsku

U razdoblju od 14. do 19. svibnja 2017. godine organizirano je studijsko putovanje u Švedsku i Finsku za članove Radne skupine i projektnog tima projekta Educa-T. Svrha studijskog putovanja bila je upoznavanje s propisima i praksom vezanom uz unapređenje kompetencija za učenje i poučavanje na visokim učilištima.

Sudionici studijskog putovanja posjetili su Švedsku nacionalnu agenciju za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju gdje su se upoznali sa specifičnostima švedskoga visokog obrazovanja i nacionalnim okvirom za unapređenje učenja i poučavanja u visokom obrazovanju, nakon čega su imali prilike upoznati modele i pristupe unapređenju pedagoških kompetencija na Sveučilištu u Lundu i Sveučilištu u Malmöu.

Sveučilište u Lundu je drugo najstarije sveučilište u Švedskoj s 30.000 studenata, koje njeguje tradiciju jakih i samostalnih fakulteta. U tim uvjetima Sveučilište potiče razvoj Centara za unapređenje nastavničkih kompetencija na svakome pojedinom fakultetu. Sudionici studijskog putovanja posjetili su Centar za unapređenje visokog obrazovanja koji djeluje pri Fakultetu društvenih i teoloških znanosti. Voditelj i zaposlenici Centra informirali su sudionike studijskog putovanja o povijesti Centra, njihovu pristupu razvoju kompetencija za učenje i poučavanje te programu unapređenja nastavničkih kompetencija koji izvode.

Sveučilište u Malmöu od svog osnutka (1998. godine) posebnu pažnju posvećuje kvaliteti nastave i unapređenju nastavničkih kompetencija. Sudionici studijskoga putovanja posjetili su Centar za akademsko učenje koji djeluje u sastavu Rektorata te imali priliku iskusiti obrazovno okruženje koje Sveučilište u Malmöu razvija za svojih 15.000 studenata, upoznati programe edukacije nastavnoga kadra i razgovarati s predstavnicima uprave Sveučilišta (zamjenik rektora i prorektorica) o strategiji razvoja Sveučilišta i ulozi kvalitetnoga nastavnog kadra.

Na kraju studijskog putovanja sudionici su posjetili Centar za sveučilišno poučavanje na Sveučilištu u Helsinkiju. Sveučilište u Helsinkiju je najstarije, najveće i najpoznatije finsko visoko učilište s više od 32.000 studenata. Centar za sveučilišno poučavanje usmjeren je na provedbu znanstvenih istraživanja o kvaliteti učenja i poučavanja u visokom obrazovanju. Na temelju prikupljenih podataka i spoznaja Centar razvija programe, radionice i druge aktivnosti kojima nastoji unaprijediti kvalitetu učenja i poučavanja na Sveučilištu. Sudionicima studijskog putovanja prezentirana su recentna istraživanja i njihovi rezultati.

Iskustva stečena na studijskome putovanju pridonijet će kvalitetnijoj izradi kompetencijskoga okvira i programa unapređenja nastavničkih kompetencija, a to su i očekivani rezultati provedbe projekta Educa-T.