Projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+
logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+

Author: ilinet

About ilinet

Developer agencija ILI NET kreira web stranice do jednostavnih pa sve do najzahtjevnijih projekata web aplikacija, shopova, portala i drugih stranica

Završna konferencija projekta Razvijanje i unapređivanje kompetencija za poučavanje na visokim učilištima (Emphasis on developing and upgrading of competences for academic teaching - Educa-T) održana je 8. svibnja 2018. godine na Učiteljskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Pročitaj više
Deveti sastanak Radne skupine projekta Educa-T održan je 23. ožujka 2018. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.
Pročitaj više
Osmi sastanak Radne skupine i radionica za izradu kurikuluma za unapređenje kompetencija nastavnika za poučavanje u visokom obrazovanju održani su 26. listopada 2017. godine na Sveučilištu u Dubrovniku.
Pročitaj više
Sveučilište u Dubrovniku ugostilo je dana 20. listopada 2017. godine fokus grupu u sklopu projekta Educa-T na kojoj su asistenti i mlađi docenti analizirali prijedlog kompetencijskoga profila nastavnika u visokom obrazovanju.
Pročitaj više
U sklopu projekta Educa-T održana je 9. lipnja 2017. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Splitu treća fokus grupa i peti sastanak Radne skupine za izradu preporuka o kvalitetnom poučavanju i učenju u hrvatskome visokom obrazovanju i nacionalnoga profila kompetencija te okvirnoga kurikuluma za poboljšanje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju.
Pročitaj više
U sklopu aktivnosti projekta Educa-T održane su 26. svibnja 2017. godine fokus grupe u Rektoratu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Cilj fokus grupa bio je analizirati prijedlog Kompetencijskog okvira koji je osmislila Radna skupina projekta Educa-T.
Pročitaj više
U razdoblju od 14. do 19. svibnja 2017. godine organizirano je studijsko putovanje u Švedsku i Finsku za članove Radne skupine i projektnog tima projekta Educa-T. Svrha studijskog putovanja bila je upoznavanje s propisima i praksom vezanom uz unapređenje kompetencija za učenje i poučavanje na visokim učilištima.
Pročitaj više
Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci 11. i 12. svibnja 2017. godine održan je dvodnevni seminar na temu vrednovanja ishoda učenja i edukacije edukatora, u organizaciji projektnoga tima Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.
Pročitaj više
U sklopu projekta Educa-T održana je 21. travnja 2017. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, treća radionica i četvrti sastanak Radne skupine za izradu preporuka o kvalitetnom poučavanju i učenju u hrvatskom visokom obrazovanju i nacionalnoga profila kompetencija te okvirnoga kurikuluma za poboljšanje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju.
Pročitaj više
U sklopu Educa-T projekta održana je 28. veljače 2017. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH prva radionica i drugi sastanak Radne skupine za izradu preporuka o kvalitetnom poučavanju i učenju u hrvatskome visokom obrazovanju i nacionalnoga profila kompetencija te okvirnoga kurikuluma za poboljšanje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju.
Pročitaj više