Projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+
logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+

Author: sandra

Online Educa Berlin održava se već 23 godine i okuplja više od 2.000 sudionika svake godine. Glavna tema 2017. godine bila je Nesigurnost učenja.
Pročitaj više
Dvodnevna radionica Supporting educators for innovative, open and digital education, organizirana u okviru Strateškog okvira za europsku suradnju u obrazovanju i osposobljavanju ET2020 pri Europskoj komisiji, a vezano uz tematsku radnu skupinu za digitalne vještine i kompetencije, održana je 7. i 8. prosinca 2017. u Sveučilišnom računskom centru Srce. Domaćini radionice bili su Srce i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a na njoj je sudjelovalo više od 40 predstavnika iz 18 zemalja članica Europske unije.
Pročitaj više
Sveučilište u Zadru ugostilo je dana 20. studenoga 2017. godine fokus grupu u sklopu projekta Educa-T na kojoj su asistenti i mlađi docenti analizirali prijedlog kompetencijskoga profila nastavnika u visokom obrazovanju. Fokus grupu vodio je član Radne skupine projekta Educa-T doc. dr. sc. Marko Turk.
Pročitaj više
Dana 16. i 17. studenoga 2017. godine u Brusselsu, Kraljevina Belgija održan je seminar o izazovima u kreiranju kurikuluma u visokom obrazovanju koji je organiziralo Flamansko vijeće za obrazovanje, savjetodavno tijelo nadležno za sve razine obrazovanja. Seminar je dio aktivnosti koje ovo tijelo provodi u okviru Erasmus+ projekta „The curriculum in higher education challenged“.
Pročitaj više
U razdoblju od 5. do11. studenoga 2017. godine organizirano je studijsko putovanje u Englesku i Škotsku za članove Radne skupine i projektnog tima projekta Educa-T. Svrha studijskog putovanja bila je upoznavanje s propisima i praksom vezanom za unapređenje kompetencija za učenje i poučavanje na visokim učilištima.
Pročitaj više
Sedmi sastanak Radne skupine i radionica za izradu kurikuluma za unapređenje kompetencija nastavnika za poučavanje u visokom obrazovanju održani su 6. listopada 2017. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Dobrile u Puli. Prije početka rada sudionike je pozdravila dekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti doc. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić i zaželjela dobrodošlicu na Fakultet.
Pročitaj više
Dana 5. listopada 2017. godine na Sveučilištu u Rijeci održane su dvije fokus grupe na kojima su asistenti i mlađi docenti s različitih sastavnica Sveučilišta analizirali prijedlog kompetencijskoga profila nastavnika u visokom obrazovanju. Fokus grupe vodio je član Radne skupine projekta Educa-T doc. dr. sc. Marko Turk.
Pročitaj više
U sklopu projekta Educa-T održan je 8. rujna 2017. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu šesti sastanak i radionica Radne skupine za izradu preporuka o kvalitetnom poučavanju i učenju u hrvatskome visokom obrazovanju i nacionalnoga profila kompetencija te okvirnoga kurikuluma za poboljšanje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju.
Pročitaj više